ទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៍មានកាតូលិក
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ២៥, ផ្លូវ ២៤២, សង្កាត់ បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានី ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ 023 64 00 841

CATHOLIC PHNOM PENH

បែបបទទំនាក់ទំនង
Name *
Your e-mail *
Message *


© Copyright 2013 Catholic Phnom Penh - All rights reserved.

Online: 0